Voorwaarden en privacy

Wij zijn Stichting Beheer Sporthal PWA Epe. Sporthal PWA wordt door ons beheerd en beschikbaar gesteld voor sportverenigingen, onderwijs en anderen in Epe en omgeving.

Onze adres- en contactgegevens vind je via sporthal-pwa.nl/contact.

Voorwaarden

Op het gebruik van de sporthal en onze aanbiedingen/offertes en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden gebruik Sporthal PWA Epe van toepassing.

Cookies

Onze websites en online tools plaatsen cookies ten behoeve van de werking van de website en statistieken. Wees gerust: we zien niet wie je bent en we maken ook geen digitaal profiel of trackrecord van je.

Verwerking persoonsgegevens

Als je contact met ons opneemt via het websiteformulier of op een andere manier, dan ontvangen we persoonsgegevens zoals je naam, emailadres, adres en telefoonnummer.

  • Wij gebruiken persoonsgegevens om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, om onze bedrijfsadministratie goed en volgens de wet te kunnen uitvoeren, om te informeren over onze diensten en producten en om onze diensten te kunnen leveren.
  • Wij nemen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.
  • Wanneer je je rechten, zoals genoemd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), wilt uitoefenen stuur dan een email naar secretariaat@sporthal-pwa.nl met je verzoek. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de MRZ (machine readable zone), het identiteitsbewijsnummer en je BSN-nummer zwart ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.
  • In het geval je het niet eens bent met de wijze waarop wij je verzoek behandelen, wijzen wij je erop, dat je de mogelijkheid hebt een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.