Gebruikersraad

In de statuten van het stichtingsbestuur is opgenomen dat een gebruikersraad wordt ingesteld.

Het stichtingsbestuur hecht veel waarde aan een goed en regelmatig contact met de gebruikers van de sporthal. Daarom organiseert het twee maal per jaar voor de sportverenigingen en éénmaal per jaar voor de scholen een bijeenkomst waarin bestuur en gebruikers met elkaar van gedachten kunnen wisselen over alles wat met het gebruik van de sporthal samenhangt. De najaarsbijeenkomst van de gebruikersraad voor sportverenigingen heeft plaatsgevonden op woensdag 16 november j.l.