Het bestuur

Het stichtingsbestuur dat de sporthal exploiteert bestaat uit drie personen.

We vormen een enthousiast team en werken prettig samen omdat ieder van ons zijn eigen expertise inbrengt. Dat maakt dat het werk leuk is en goed verdeeld wordt. Hierbij werken we goed samen met professionals op gebied van schoonmaak, beheer, installatie- en onderhoudstechniek. Daarnaast staan we in goed contact met onze gebruikers.

Op dit moment wordt het bestuur gevormd door:

  • Peter Veldhuizen | voorzitter
  • Gert-Jan Remkes | secretaris
  • Gerard van Elst | technische zaken
  • VACATURE | penningmeester
  • VACATURE | planning en sponsoring

Vragen of opmerkingen aan het bestuur? Mail naar secretariaat@sporthal-pwa.nl.