Gebruikers

Sporthal PWA wordt gebruikt voor sportonderwijs, breedtesport en andere maatschappelijke activiteiten, maar is ook geschikt voor topsportwedstrijden.

De PWA-hal is, met uitzondering van enkele feestdagen, doorlopend geopend tussen 8 uur ‘s morgens en 23 uur ’s avonds. Tijdens de schoolvakantie in de zomer is de hal gesloten. De bezettingsgraad is hoog. Met uitzondering van een aantal zaterdagen en vrijwel elke zondag, zijn er nauwelijks vrije uren beschikbaar.

Naast een aantal vaste gebruikers maken drie basisscholen en Regionale School Gemeenschap Noord Oost-Veluwe op werkdagen overdag veelvuldig gebruik van de hal. In de weken van de kerstvakantie wordt de hal vooral gebruikt door voetbalverenigingen uit de regio Epe. Zij organiseren in die periode onderlinge toernooien.

Onze gebruikers: