Klimwand

Een in het oog springende voorziening in de hal is de professionele klimwand. Voor initiatieven om de basis van het klimmen onder de knie te krijgen is deze in principe beschikbaar.

Voorwaarde is wel dat initiatiefnemers voldoende zijn gekwalificeerd. Bij voldoende belangstelling kan men onder deskundige leiding een aantal lessen volgen om de basis van het klimmen onder de knie te krijgen. Informatie over het gebruik van de klimwand is te verkrijgen in het sportcafé.