Goedlopende sporthal zoekt penningmeester

Sporthal PWA wordt beheerd en geëxploiteerd door een stichting. Nieuwe bestuursleden zijn noodzakelijk om door te kunnen.

Wie volgt Gerry op als penningmeester van Stichting Beheer Sporthal PWA. Samen met Gerard (verantwoordelijk voor techniek en onderhoud), Gert-Jan Remkes (onze nieuwe secretaris) en Peter Veldhuizen (voorzitter en planning) zorgt je dat onze sporthal de toekomst in kan. Zo draag je bij een school- en breedtesport in Epe en omgeving.

Penningmeester
De penningmeester voert de dagelijkse administratie en verzorgt, in samenspraak met onze accountant, de aanlevering van jaarcijfers. Samen met de rest van het bestuur neem je besluiten over de exploitatie en instandhouding van de sporthal. De tijdsinspanning is ca. twee uur per week. Je kunt je tijd zelf heel goed indelen, maar er zit een piek in het begin van het jaar, wanneer de jaarstukken opgemaakt moeten worden. Onze huidige penningmeester Gerry de Vries is bereid je te ondersteunen.

Heb je interesse in een bestuursfunctie? Wil je een maatschappelijk relevante taak op je nemen? Stuur dan een mail naar secretariaat@sporthal-pwa.nl.