Gebruikersraad 10 april

Op 10 april vond de halfjaarlijkse gebruikersraad plaats.

Het PWA bestuur nodigt twee keer per jaar de bestuurders van de sportverengingen die wekelijks gebruik maken van onze hal uit voor een overleg over schoonmaak, planning en andere beheerzaken.